Ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. CO ZDE NALEZNETE A KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které my, společnost GRUND a.s. („GRUND“) o vás, jakožto subjektu údajů, zpracováváme v souvislosti s užíváním našeho webu www.grundhome.cz („web“) a našich služeb.

V tomto dokumentu se konkrétně dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, za jakými účely, v jakém rozsahu, co nás k tomu opravňuje, a po jakou dobu budeme vaše osobní údaje uchovávat. Dále se zde dozvíte, komu můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje, jaká vám ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů náleží práva a jak je můžete uplatnit.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

Osobními údaji jsou informace, které o vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, místo bydliště, ale i informace o užívání webu nebo historie objednávek.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv činnost, kterou s vašimi osobními údaji provádíme. Např. uložení vašich osobních údajů do zákaznické databáze, zasílání e-mailu o stavu objednávky, či použití vaší adresy pro dodání zboží.

Můžeme o vás zpracovávat různé kategorie osobních údajů za různými účely. Jde o:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • adresní údaje (např. adresa sídla, adresa bydliště);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (např. IP/Mac adresa);
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);
 • informace o vaší smlouvě a o plnění této smlouvy oběma smluvními stranami (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, dále popis transakce, odměnu, zrušení smlouvy);
 • obsah komunikace (jakékoliv informace, které jsou obsahem vašeho dotazu nebo naší vzájemné komunikace);
 • údaje o míře a způsobu využívání služeb(např. historie objednávek);
 • informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
 • informace o spokojenosti se službami(např. hodnocení služby).
 1. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v různém rozsahu a za různými účely. Níže se dozvíte, o jaké účely jde. Hlavním cílem zpracování vašich údajů je poskytnout vám nejlepší možné služby.

 1. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S NÁVŠTĚVOU WEBU

Snažíme, aby náš web i váš dojem z něj byl co nejlepší. Z toho důvodu používáme cookies, technologie jim obdobné a informace z toho vyplývající. Pomocí cookies zajišťujeme fungování webu, zlepšujeme, jak web vypadá a funguje. Cookies můžeme použít i na to, abychom vám zobrazili reklamu dělanou vám na míru.

Pokud navštívíte náš web, zpracováváme vaše osobní následujícím způsobem:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE

JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY

K fungování webových stránek

Identifikační údaje vašeho zařízení,

informace o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na fungování našich webových stránek

Dle technických okolností (více v informacích o cookies v cookie liště)

K vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky

Identifikační údaje vašeho zařízení,

informace o vašem chování na webu

Souhlas s použitím cookies a oprávněný zájem na zlepšení funkcí našeho webu

Dle technických okolností, max. do odvolání souhlasu

K zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům

Identifikační údaje vašeho zařízení,

informace o vašem chování na webu

Souhlas s použitím cookies a se zpracováním osobních údajů

Dle technických okolností, max. do odvolání souhlasu

 1. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S REGISTRACÍ UŽIVATELSKÉHO PROFILU NA WEBU

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský profil na našem webu a uskutečňovat svoje nákupy a udržovat s námi další kontakt.

Proto, abychom vám mohli vytvoření profilu umožnit a používat ho ke svým nákupům, potřebujeme některé vaše osobní údaje. Veškeré takové údaje nám sdělujete dobrovolně, bez jejich poskytnutí vás ale nejsme schopni registraci vašeho účtu provést a účet spravovat.

Dále vám můžeme jako registrovaným uživatelům, kteří tímto projevili zájem o naše produkty a služby, zasílat nabídky našich produktů a služeb na míru.

Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem registrace, vedení a správy účtu, včetně komunikace s námi, i zasílání nabídek na míru můžete vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním přestaneme. Nabídky na míru (obchodní sdělení) vám přestaneme zasílat i v případě, že se odhlásíte z jejich odběru kliknutím na odkaz v každém e-mailu s nabídkou.

V souvislosti s registrací vašeho uživatelského profilu zpracováváme vaše osobní údaje následujícím způsobem:

 

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE

JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY

K registraci, vedení a správě uživatelského profilu, včetně komunikace s uživateli

Identifikační údaje,

kontaktní údaje,

adresní údaje,

obsah komunikace

 

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

K zaslání nabídek produktů a služeb společnosti GRUND a.s. na míru

Identifikační údaje,

kontaktní údaje,

adresní údaje,

identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na webu, pokud nám dáte souhlas s použitím cookies

 

Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, max. 3 roky od posledního přihlášení do uživatelského profilu, nebo do okamžiku smazání uživatelského profilu

 1. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S PROVEDENÍM OBJEDNÁVKY

Objednávku můžete provést prostřednictvím objednávkového formuláře na našem webu. V souvislosti s objednávkou přitom můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za různými účely vymezenými níže v tabulce.

Údaje, které vyplňujete v objednávkovém formuláři, jsou nezbytné k tomu, abychom objednávku mohli vyřídit, uzavřít s vámi smlouvu, na jejímž základě vám zboží nebo službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Také musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pro naše statistické účely a proto, abychom ověřili vaši spokojenost s nákupem.

Chceme vám zasílat nabídky našich produktů a služeb na míru. Abychom vám neposílali nabídky, které vás nezajímají. Proto využíváme informace o produktech, které jste u nás nakoupili. V tomto případě vám můžeme podle informací o vás vytvářet profily a provádět tzv. profilování. A to proto, abychom zjistili, jaké produkty vás můžou zajímat.

Proti zpracování vašich osobních údajů prováděného na základě našeho oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním přestaneme. Nabídky na míru (obchodní sdělení) vám přestaneme zasílat i v případě, že se odhlásíte z jejich odběru kliknutím na odkaz v každém e-mailu s nabídkou.

V souvislosti s objednávkou můžeme vaše osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE

JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY

K vyřízení objednávky, včetně zaplacení a dodání zboží (vč. případné reklamace)

Identifikační údaje,

kontaktní údaje,

adresní údaje,

identifikační údaje vašeho zařízení,

údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb,

informace o smlouvě a plnění oběma stranami,

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od skončení právního vztahu; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy; dále osobní údaje vyžadované právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy.

K zaslání nabídek produktů a služeb společnosti GRUND a.s. na míru

Identifikační údaje,

kontaktní údaje,

adresní údaje,

identifikační údaje vašeho zařízení, pokud nám dáte souhlas s cookies

údaje o míře a způsobu využívání služeb 

Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, max. 3 roky od poslední objednávky

K plnění zákonných povinností, zejména v oblasti účetnictví, daňového a spotřebitelského práva

 

 

Identifikační údaje,

adresní údaje,

informace o smlouvě a plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

K tvorbě analýz o využití našich služeb s cílem jejich zlepšování

 

Identifikační údaje,

kontaktní údaje,

údaje o míře a způsobu využívání služeb 

Oprávněný zájem na zlepšování služeb

 

Do 3 let od skončení právního vztahu

 

K oslovení za účelem zjištění vaší spokojenosti se službami

 

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

údaje o míře a způsobu využívání služeb 

Oprávněný zájem na zlepšování služeb

 

Do 2 let od skončení právního vztahu (dodáním zboží a zaplacením kupní ceny)

 

 1. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S ODBĚREM NEWSLETTERU

Prostřednictvím odběrového formuláře na našem webu máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom vám zasílali obchodní sdělení. Obsahem tohoto sdělení  můžou být newslettery či nabídky našich produktů a služeb.

Někdy na webu nabízíme i akci, že za přihlášení se k odběru newsletteru dostanete od nás jako dárek slevu na další nákupy v našem obchodě. Slevový kód vám zašleme na vámi sdělený e-mail a ten si uložíme do našeho mailing listu.

Vaše e-maily nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich sdělení vám ale nemůžeme naše novinky a nabídky zasílat.

Z odběru obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v obchodních sdělení (newsletteru).

Konkrétně můžeme vaše osobní údaje při zasílání newsletteru zasílat tímto způsobem:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE

JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY

K zaslání novinek o společnosti a nabídky produktů a služeb společnosti GRUND a.s.              

 

Kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp. do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

K poskytnutí slevy na naše produkty a služby

Kontaktní údaje

Nezbytnost pro splnění smlouvy (darování slevy)

Do okamžiku poskytnutí slevy

 1. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S HODNOCENÍM NAŠICH PRODUKTŮ A DISKUZÍ O NICH NA WEBU

Prostřednictvím formuláře na našem webu máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abyste mohli na našem webu hodnotit naše produkty nebo o nich diskutovat pomocí komentářů.

Vaše e-maily nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich sdělení vám tuto možnost nemůžeme poskytnout, jelikož potřebujeme ověřit, že vaše hodnocení skutečně dáváte vy.

Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem hodnocení produktů a služeb nebo diskuze o nich na našem webu můžete vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním přestaneme.

Při hodnocení zpracováváme vaše osobní údaje následujícím způsobem:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE

JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY

K uveřejnění hodnocení produktu nebo komentáře k produktu na webu

Identifikační údaje,

kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem na transparentnosti recenzí našich zákazníků

Po dobu zveřejnění hodnocení nebo popř. po dobu 1 roku od jejich smazání.

 1. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S KONTAKTOVÁNÍM NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Pokud vás ohledně našich produktů nebo služeb cokoliv zajímá, můžete se na nás obrátit.  V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje následujícím způsobem:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE

JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY

K zodpovězení dotazu

Identifikační údaje,

kontaktní údaje,

obsah komunikace

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popř. po dobu 1 roku od naší poslední komunikace

Osobní údaje v souvislosti s dotazy nám poskytujete zcela dobrovolně, ať už v kontaktním formuláři nebo v e-mailu či telefonátu. Bez jejich poskytnutí vám ale nemusíme být schopni na vše odpovědět. Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem zodpovězení dotazu můžete vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním přestaneme.

 1. KOMU MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Dle okolností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. Jelikož se konkrétní příjemci mohou v čase měnit, najdete zde pouze jejich kategorie:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoby zajišťující rozesílání newsletteru

Rozesíláním newsletteru můžeme pověřit třetí osobu. Ta může pak mít přístup k vašim osobním údajům potřebným k zaslání newsletteru.

Osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

Naše internetové stránky a chod informačních systémů nám servisují poskytovatelé v postavení zpracovatelů.

Externí účetní a auditoři

Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo naši společnost. Pak jim musíme zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění našich smluvních a zákonných povinností.

Právní a daňoví poradci

Občas můžeme využít naše právní a daňové poradce. Tito jsou ale vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti.

Osoby provozující srovnávače produktů (např. Heureka.cz)

Pro vyhodnocení vaší spokojenosti s produkty můžeme využívat osoby, které srovnávají zboží, např. Heureka.cz. Tyto osoby jsou v pozici našeho zpracovatele osobních údajů.

Osoby, kterým zpřístupňujeme vaše osobní údaje, jsou zpravidla našimi zpracovateli. Uzavřeli jsme s nimi proto smlouvu a zajistili, že vaše osobní údaje ochrání. Pokud chcete vědět, kdo konkrétně má k vašim osobním údajům přístup, ozvěte se nám.

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

Zde se dozvíte, jaká vám ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů náleží práva. Tato práva můžete uplatnit u GRUND jakýmkoliv způsobem, jaký vám bude vyhovovat. Vždy ale musí být možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy.

Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na e-mail prodej@grund.cz.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat, jednoduše třeba e-mailem zaslaným na prodej@grund.cz. Z odběru newsletteru se můžete odhlásit přímo kliknutím na odkaz v každém newsletteru, popřípadě upravíte vaše uživatelské nastavení v rámci vašeho uživatelského profilu.

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsou o vás zpracovávány. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou zpřístupňovány a jestli jsou používány k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopie vašich osobních údajů vám bude poskytnuta bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, si po vás můžeme dovolit požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

PRÁVO NA OPRAVU

Pokud zjistíte, že jsou o vás zpracovávány neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby došlo k jejich opravě, nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, k jejich doplnění.

PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo také na výmaz vašich osobních údajů, které jsou o vás zpracovávány. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a neexistuje žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, a správce nebo nebude schopen prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • jsou zpracovávány osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování tak, kde je potřebný.

Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Jde zejména o případ, kdy zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Když taková situace nastane, budete informováni o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste nám poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a jsou zpracovávány automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Ty vám budou poskytnuty v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, budou údaje na základě vaší žádosti předány jinému správci dle vašeho určení.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje jsou chybné, máte právo požadovat, aby došlo k omezení zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné za účelem, za kterým byly zpracovávány, ale vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem GRUND převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

PRÁVO NA NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě se posoudí, zda je skutečně v oprávněném zájmu správce vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů za daným účelem přestaneme.

PRÁVO NA STÍŽNOST

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem dochází k porušení vašich práv, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V ČR je jím Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Platné od 1.6.2022