GRUND - veletrhy 2023-2025

Název projektu: GRUND - veletrhy 2023-2025

Registrační číslo projektu: CZ.01.02.01/04/23_017/0001659

Jméno žadatele: GRUND a.s. 

Popis projektu, cíle: Předmětem projektu je účast firmy GRUND na veletrzích v zahraničí.

GRUND - FVE

Název projektu: Projekt GRUND - FVE

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021524

Jméno žadatele: GRUND a.s. 

Popis projektu, cíle: Předmětem projektu je instalace FVE v areálu firmy GRUND a.s. v Mladých Bukách.

Pratelné rohože, kuchyňské koberečky, běhouny

Název projektu: GRUND - pratelné rohože, kuchyňské koberečky, běhouny 

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025316

Jméno žadatele: GRUND a.s. 

Popis projektu, cíle: Předmětem projektu je výroba pratelných rohoží, koberečků a běhounů. Projekt bude realizován v provozovně/sídle firmy v Kalné Vodě, která je součástí městysu Mladé Buky. Projekt má přímou vazbu na vlastní ukončené VaV.

Inovační voucher 1.

Název projektu: GRUND - inovační voucher 1. 

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025936

Jméno žadatele: GRUND a.s. 

Popis projektu, cíle: GRUND a.s. usiluje o částečnou nebo úplnou recyklaci koupelnových produktů a proto je nutné minimalizovat spotřebu materiálů z nerecyklovatelných zdrojů. Cílem inovace je nahradit tyto materiály.

Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Změna řízení ve společnosti GRUND

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009482

Jméno žadatele: GRUND a.s. 

Popis projektu, cíle: Cílem projektu je dosažení změny v řízení společnosti Grund a. s.. Změna bude spočívat v zavedení systému age managementu, který bude podporovat diferencovaný přístup k různým věkovým kategoriím zaměstnanců a zohledňovat jejich specifické potřeby.

   

Inovace - Výzva V (inovační projekt)

Název projektu: GRUND - Digitální tisk

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015100

Jméno žadatele: GRUND a.s.

Termín realizace: listopad 2018 - prosinec 2021

Způsobilé výdaje: maximálně 65,5 mil. CZK

Dotace: maximálně 22,925 mil. CZK

Popis projektu, cíle: Předmětem projektu jsou dodávky a instalace nových technologií.

eu.png

Účast společnosti GRUND a.s. na klíčových veletrzích v letech 2018 až 2019

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007447

Maximální podpora: 3.750 tis. Kč

Doba realizace: 2018 a 2019

Předmět a cíl: Společnost GRUND v letech 2018 a 2019 s finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Marketing, navštíví veletrhy v USA, Německu a Číně. Cílem projektu je podpořit expanzi firmy na trhy na největších světových trzích.

eu.png

Účast společnosti GRUND a.s. na klíčových veletrzích v letech 2016 až 2018

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000226

Maximální podpora: 4.125 tis. Kč

Doba realizace: 2016 až 2018

Předmět a cíl: Společnost GRUND v letech 2016 až 2018 s finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Marketing, navštíví veletrhy v USA, Německu, Číně a Japonsku. Cílem projektu je podpořit expanzi firmy na trhy na největších světových trzích.

eu.png

GRUND - 3D koupelnová předložka

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000074

Doba realizace: 2016 až 2018

Předmět a cíl: Předmětem projektu je zahájení sériové výroby nově vyvinuté 3D jednobarevné koupelnové předložky.

eu.png

Název projektu: GRUND - Vzdělávání ve firmě GRUND a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003939

Doba realizace: 2017 až 2018

Předmět a cíl: Předmětem projektu je systematické vzdělávání zaměstnanců firmy.

eu-2.jpg