Co je Black Friday?

Oficiálně uznané verze vzniku Black Friday jsou přinejmenším dvě. Zatímco jedna se váže ke konkrétním událostem, další souvisí s obchodem. Obě však mají původ ve Spojených státech, kde toto nákupní šílenství zažívají už několik dekád.

První varianta vzniku Black Friday

se váže k americkému městu Filadelfie. Právě tam se okolo roku 1961 rozšířilo toto označení pro hustý dopravní ruch, který následoval po Dni díkuvzdání. Ten tradičně spadá na poslední čtvrtek v listopadu. Následující pátek má většina Američanů volno, proto v městě neúměrně rostla doprava. Lidé využívali volno k návštěvě fotbalového zápasu, takže v ulicích se pohybovalo velké množství lidí. Bystří obchodníci tento zvýšený pohyb osob samozřejmě zaznamenali a využili ho k prodeji svého zboží.

Druhá verze

souvisí se samotným obchodováním. O pár desítek let později toto označení Američané vztáhli k přechodu obchodníků z červených čísel na ta černá, která chce ve svých účetních knihách vidět každý. Právě v závěru listopadu se tržby konečně překlopily do čistého zisku. Black Friday je v této verzi příběhu jednoznačně pozitivním označením pro obchodní úspěch značek.

Ať už Black Friday vzniklo jakkoli,

postupem času se rozvinulo v pravé nákupní šílenství. Ve Spojených státech jsou lidé dodnes schopni stát ve frontách před obchody klidně celou noc. Při otevření obchodů se potom natlačí dovnitř s takovou vervou, že dokonce občas dochází i ke smrtelným zraněním. Nejvíce ohrožena bývá ostraha, která má otevření dveří na starosti. Výjimkou však není ani propuknutí davového šílenství, během kterého může dojít k ušlapání některého nákupuchtivého zákazníka.  

Spolu s objevením internetu se kamenným prodejnám trochu ulevilo.

Namísto nočního přespávání ve frontě lidé raději volí cestu pohodlného nakupování z domova. Z jednodenní akce se postupně vyvinuly dny či dokonce týdny slev, které mají za cíl uvolnit sklady před Vánocemi. K tomuto fenoménu dokonce vznikl umělý název Cyber Monday, který se snaží být on-line obdobou Black Friday a spadá vždy na první pondělí po Black Friday. V každém případě je moudré slevy rozložit do vícero dní, aby nedošlo k nechtěným výpadkům sítě v souvislosti se zvýšenou návštěvností stránek.

Pravidel kolem svátku slev je celá řada. Ať už obchodníci volí den či týden, vždy by přitom měli respektovat jediné pravidlo a tím je období okolo skutečného černého pátku. Jinými slovy Black Friday uprostřed května je holý nesmysl. Je to dílo ryze českých zaměstnanců marketingových oddělení. A jak to vidíte vy? Napište nám na love@grund.cz.