Koberečky pro Evropu

Dvanáct hvězd na vlajce Evropské unie nahradilo dvanáct jedinečných léčivých květin, které byly utkány v rodinné firmě GRUND v podhůří Krkonoš. Pomyslný věneček zdobí atrium Rady EU během celého českého předsednictví a my máme velikou radost, že jsme se na jeho vzniku mohli podílet.

FLOWER_UNION_100

Ke spolupráci na projektu nás vyzvala Národní galerie. Autorem návrhu se stal mladý český umělec Jan Brož. Při jeho vytváření se inspiroval ve starých tiscích a přírodopisných atlasech. Výsledkem jsou unikátní návrhy s mnohovrstevnou symbolikou.

Koberečky jsou zhmotněním mota Evropské unie: „Jednotná v rozmanitosti“. Odkazují však i na projev nejvýznamnější osobnosti novodobých českých dějin, prezidenta Václava Havla, který byl prorocky pronesený už v roce 1986 při přebírání prestižní ceny Erasma Rotterdamského: „Evropané si mohou vyvzdorovat svou vizi jen tehdy, bude-li je spojovat a společně motivovat cosi, co bych nazval evropským vědomím, tedy hlubokým pocitem sounáležitosti… Evropu tvoří převážně malé národy, jejichž duchovní a politické dějiny se tisícery nitkami navzájem proplétají v jedno jediné vazivo,…” 

FLOWER_UNION_155

K ušití dvanáctky léčivek nám stačily pouze tři barvy: bílá, žlutá a zelená. Volba padla na léčivé byliny, protože každý cítí, že je doba na láskyplnou péči nejen o sebe, ale i o přírodu, která to s člověkem nemá vůbec snadné. Ekologie byla ostatně jedním z důvodů, proč volba padla právě na rodinnou společnost GRUND. Je hluboce zakořeněna v naší firemní politice a promítá se do každého našeho počínání.

Vytvořit koberečky o průměru 4,5 metrů byla pro naše dámy z šicích dílen veliká výzva. Jsou pospojované ze dvou kusů a mají řadu členitých detailů. Po skončení předsednictví si je budete moci prohlédnout ve Veletržním paláci v Praze, kam budou přemístěny. Do té doby si je budeme postupně představovat na našem Facebook a Instagram profilu, kde najdete zajímavé informace o každé jednotlivé květině, která věneček tvoří. 

A co na ně říkáte vy? Chtěli byste mít jeden z těchto koberečků, třeba ve zmenšeném rozměru, u vás doma? Své náměty a postřehy posílejte na love@grund.cz